BMW 850

BMW 850
BMW 850 klasyk, klient poprosił o doposażenie w dzienne światła
jak wersja skandynawska – efekt bardzo zodowolony klient.