Honda CRZ

W Hondzie CRZ zamontowaliśmy stację 2 DIN GMS,
kamerę parkowania, licencję Automapy oraz
sterowanie z kierownicy.