Porsche Panamera czujniki

Porsche Panamera czujniki
W Porsche brakowało w wyposażeniu
czujników więc doposażyliśmy w tą opcję.