Toyota Hi-Lux wygłuszenie

Toyota Hi-Lux wygłuszenie
Kilka zdjęć z kompleksowego
wygłuszenie Toyoty Hi-Lux.
Kilka warst różnych materiałów
tłumiących od STP.