BMW E90 czujniki

BMW E90 czujniki
Doposażenie BMW E90
w czujniki parkowania z opcją
wyświetlania informacji o czujnkach
na seryjnym wyświetlaczu
.