Jeep Wrangler kamera parkowania

Klient poprosił o zamontowanie kamery.
Obraz z kamery miał być wyświetlany
na seryjnym radiu. Musieliśmy zastosować
odpowiedni moduł do wprowadzenia sygnału.