Mitsubishi ASX montaż stacji Multimedialnej

Mitsubishi ASX montaż stacji Multimedialnej
Montaż stacji w ASX. Stacje
marki Phantom są doposażane
również w autoryzowanych
stacjach obsługi ASO. Dobra jakość
wykonania i dobra jakość dźwięku.