BMW X1 F48 upgrade audio

BMW X1 F48 upgrade audio
Został zamontowany Match UP 7 BMW,
dedykowane głośniki GroundZero,
wygłuszenie drzwi za głośnikiem
średnio tonowymi matami STP Black Silver.