Honda CIVIC VIII

W Hondzie Civic został wykonany
montaż czujników prakowania z tyłu.