VW Golf IV

VW Golf IV
Zamontowaliśmy klientowi radio, głośniki
plus głośniki wysoko tonowe 'Tweetery’
w słupkach.