Honda CRV

W Hondzie Civic został wykonany
montaż czujników prakowania z tyłu.